در حال نمایش یک نتیجه

ماتریس های خط تا PINERY

ماتریس خط تا برای زیر سازی خط تا و تازنی انواع کاغذ، مقوا و کارتن با ضخامت های مختلف در دستگاهای خط تا و پرفراژ در صنعت کارتن سازی به کار می رود. سری : پایه پالاستیک ، ماتریس های سفید / زرد / نارنجی
 • نوع: استاندارد / باریک / خارج از مرکز / دابل
 • مواد: پایه PVC با شانه / لبه/ حاشیه پالستیکی
 • دفعات پانچ: 10،000 _ 30،000 بار
 • کاربرد: مناسب تیراژ کم یا متوسط long run
 • بسته بندی: هر عدد 70 سانتیمتر/ جعبه 50 عددی / 10 جعبه در هر کارتن
 • مدت نگهداری: 6 ماه تا 2 سال
 • توجه: ماتریس به صورت رول در صورت تقاضا موجود است.
سری : پایه Pressboard، مواد خام سیاه وارداتی
 • نوع: استاندارد / باریک / خارج از مرکز / دابل
 • مواد: پایه Pressboard
 • دفعات پانچ: 50،000 _ 80،000 بار
 • کاربرد: مناسب تیراژ متوسط یا بالا
 • بسته بندی: هر عدد 70 سانتیمتر/ جعبه50 عددی / 10 جعبه در هر کارتن
 • مدت نگهداری: 6 ماه تا 2 سال
 • توجه: ماتریس به صورت رول در صورت تقاضا موجود است.
سری : پایه فیبر، مواد خام سبز وارداتی
 • نوع: استاندارد / باریک
 • مواد: پایه فیبر
 • دفعات پانچ: 100،000 _ 60،000 بار
 • کاربرد: مناسب تیراژ متوسط یا بالا
 • بسته بندی: هر عدد 70 سانتی متر/ جعبه50 عددی / 10 جعبه در هر کارتن
 • مدت نگهداری: 6 ماه تا 2 سال
 • توجه: ماتریس به صورت رول در صورت تقاضا موجود است.
سری : پایه رزین، شفاف
 • نوع: استاندارد / باریک
 • مواد: پایه رزین
 • دفعات پانچ: 300،000 _ 10،000 بار
 • کاربرد: مناسب تیراژهای باالا و چاپ های بسیار بادوام، به ویژه در ساخت جعبه های آرایشی و بهداشتی و دارویی
 • بسته بندی: هر عدد 70 سانتی متر/ جعبه50 عددی / 10 جعبه در هر کارتن
 • مدت نگهداری: 6 ماه تا 2 سال سایزهای موجود:
 • 0.4x1.3 و 0.4x1.4 و 0.5x1.5 و 0.6x1.7
 • سایر سایز ها به درخواست مشتری قابل ارائه است.