قطعات مصرفی ماشین آلات لیتوگرافی،چاپ و بعد از چاپ

  • انواع قرقره مویی، پایه کامل مقوا، قرقره مویی کاغذ
  • قرقره تسمه آپارات
  • پارچه سوپر بلو (Blue Super)، سوپر بلو پشت چسب دار m20*mm1
  • چسب طلق مرکبدان 2 و 4.5 ورقی m25 x mm70
  • انواع تیغ نوردشوی، تیغ نورد شوی GTO و 2 ورقی SM72 و SM74 و 4.5 ورقی SM102 و ملخی
  • فیبربرش پالر(کامل) ،10*4.5 11160mm
  • پارچه نورد نمره از سایز 4.5 الی 16
  • اسفنج تخته ای کوچک و بزرگ آلمانی
  • پودر خشک کن فلینت در بسته بندی های 2.5 کیلویی
  • تسمه مک استپ