محمد فرمنش
موسس و مدیر عامل شرکت کیان کاج تجارت

درباره شرکت کیان کاج تجارت

شرکت کاج نامی آشنا در صنعت چاپ است که خصایص زیبای طبیعت کاج را در خود دارد. همواره پویا و پایدار است. بهره گیری از دانش روز در صنعت چاپ سبب شد تا این شرکت با بیش از سه دهه سابقه به یکی از شرکت های بازرگانی پیشرو در بخش تامین نیازهای داخلی شناخته شود. و از سوی دیگر با واردات ملزومات اولیه چاپ و خدماتی که ارائه می نماید، بخش قابل توجهی از ظرفیت موجود در این صنعت را به سمت خود معطوف داشته است و از هیچ تلاشی برای ارائه بهتر این خدمات به مشتریان محترم دریغ نمی نماید. عضویت در اتاق بازرگانی ایران و چین، ایران و هلند در جهت افزایش پاسخگویی سریع در صنعت چاپ و کسب نمایندگی چندین برند از شرکت های معتبر اروپایی و آسیایی نیز از جمله افتخارات این شرکت است و همواره شرکت کاج در جهت نیاز سنجی و شناسایی بازار و توسعه صنعت گام های مهمی برداشته است. شرکت کیان تجارت کاج افتخار دارد کلیه ملزومات چاپ را در مراحل پیش از چاپ، چاپ و پس از چاپ، برای مشتریان و همکاران گرامی تامین نماید.

محمد فرمنش
موسس و مدیر عامل شرکت کیان کاج تجارت

درباره شرکت کیان کاج تجارت

شرکت کاج نامی آشنا در صنعت چاپ است که خصایص زیبای طبیعت کاج را در خود دارد. همواره پویا و پایدار است. بهره گیری از دانش روز در صنعت چاپ سبب شد تا این شرکت با بیش از سه دهه سابقه به یکی از شرکت های بازرگانی پیشرو در بخش تامین نیازهای داخلی شناخته شود. و از سوی دیگر با واردات ملزومات اولیه چاپ و خدماتی که ارائه می نماید، بخش قابل توجهی از ظرفیت موجود در این صنعت را به سمت خود معطوف داشته است و از هیچ تلاشی برای ارائه بهتر این خدمات به مشتریان محترم دریغ نمی نماید. عضویت در اتاق بازرگانی ایران و چین، ایران و هلند در جهت افزایش پاسخگویی سریع در صنعت چاپ و کسب نمایندگی چندین برند از شرکت های معتبر اروپایی و آسیایی نیز از جمله افتخارات این شرکت است و همواره شرکت کاج در جهت نیاز سنجی و شناسایی بازار و توسعه صنعت گام های مهمی برداشته است. شرکت کیان تجارت کاج افتخار دارد کلیه ملزومات چاپ را در مراحل پیش از چاپ، چاپ و پس از چاپ، برای مشتریان و همکاران گرامی تامین نماید.